Menu

Strategisch advies

Ondernemers en ondernemingen hebben meestal een duidelijk beeld van waar ze naar toe willen met hun bedrijf. Deze visie is het resultaat van de (persoonlijke) interesse, de geschiedenis en de ervaring van de ondernemer of manager, alsook de structuur van en de omgeving waarin de onderneming zich bevindt.

Soms is het goed deze strategie eens door een buitenstaander te laten doorlichten. Bouwend op de ervaring opgedaan door te werken met en voor verschillende ondernemingen in verschillende sectoren kan Finpartners deze rol op zich nemen. Zowel een éénmalige doorlichting als een meer structurele rol als klankbord van het management of de Raad van Bestuur behoren tot de mogelijkheden.

Finpartners kan een specifieke strategische optie (bijvoorbeeld een belangrijke investering of een intentie tot internationale expansie) tegen het licht houden of ook meer algemeen de hele ondernemingsstrategie onder de loep nemen.

Finpartners vertaalt deze strategie desgewenst ook in een financieel of business plan en een evaluatie van de vereiste middelen (structuur, investeringen, mensen,...) om de strategie succesvol te kunnen (blijven) volgen.

De output van een dergelijke analyse kan onder andere volgende zaken omvatten: